آ زادی برای فريبا عادلخواه، پژوهشگر فرانسوی، زندانی سیاسی در ایران

ما امیدواریم که در سال ۲۰۲۱ فريبا عادلخواه ، مردم شناس و استاد در مركز روابط بین الملل در دانشگاه سیانس پو در پاریس، که از ۱۵ ژوئن ۲۰۱۹ در ایران زندانی است، آزاد شود


Vous aimerez aussi...

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search