Perscommuniqué: Free European Hostages in Iran, 18 mei 2022

De recente arrestatie in Teheran van twee Franse toeristen en de aankondiging van de terechtstelling van Ahmadreza Djalili voor 21 mei bevestigen dat de Islamitische Republiek kiest voor een systematische politiek om mensen te gijzelen teneinde druk uit te oefenen op lopende onderhandelingen, dan wel die te saboteren en de relaties met Europa te verbreken. Of is het doel de in vrijheidstelling te bewerkstelligen van agenten van de eigen inlichtingendiensten die gearresteerd, aangeklaagd of veroordeeld zijn in verscheidene landen.

Tot nog toe zijn diplomatieke diensten niet in staat geweest de in vrijheidstelling van Europese burgers die als gijzelaars gearresteerd zijn te bewerken.

Wij vragen de Europese regeringen en de leidinggevenden van Europese instituties met nadruk om een gemeenschappelijk front te vormen en de voortgang van onderhandelingen met de Islamitische Republiek afhankelijk  te stellen van de onmiddellijke bevrijding van al de Europese burgersdie gearresteerd of veroordeeld zijn in Iran onder voorwendsel  dat zij de nationale veiligheid in gevaar gebracht zouden hebben  – een voorwendsel waar niemand geloof aan kan hechten.

Het onderhouden van relaties met een staat die systematisch diplomatieke normen schendt en alle principes overtreedt is onaanvaardbaar. Het is onredelijk en immoreel om door te gaan nieuwe slachtoffers te leveren voor de gijzelneming machine. Het is duidelijk dat the Islamitische Republiek een voorkeur ontwikkelt voor samenwerking met regimes die mensenrechten en internationale overeenkomsten minachten. Uit respect voor het volk van Iran en de rechten van haar burgers, moeten wij de huidige regering van de Islamitische Republiek overlaten aan haar voorliefde voor Noord-Koreaanse gewoontes, en kunnen we alleen maar hopen dat zij ooit weer tot rede komt . Als het doel van de Wachters van de Revolutie die deze onwettige arrestaties op touw lijken  te zetten is om de banden met Europa te verbreken, laten we hen dan daarin ter wille zijn, want geen enkele concessie  kan hen kennelijk kalmeren; integendeel, toegevendheid lijkt hen  verder radicaliseren. Iranese instituties die het slachtoffer worden van verbreking van de samenwerking kunnen dan aan hun publiek uitleggen wat de kosten zijn van zo’n verbreking.

Verwanten, vrienden en ondersteuners van de Europese gijzelaars in Iran.

freeeuropeanhostages@gmail.com


Vous aimerez aussi...

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search